Nakon 14. decembra 2019. sve biljke za sadnju (npr. biljke u saksijama, sjeme, razmnožavajući materijal), voće (npr. Jabuke, lješnjaci) i drugi biljni proizvodi (npr. vijenci, svježe bilje) mogu se u EU unijeti samo s fitosanitarnim certifikatom iz zemalja izvan Europske unije čak i u vašem ličnom prtljagu! Novi propisi (koji se primjenjuju od 14. decembra 2019.) zahtijevaju obveznu kontrolu osobnih prtljaga i stroža pravila za biljke i biljne proizvode koji se unose u malim količinama (količine potrošnje). To znači da se sve biljke pa čak i jedan usjev može unijeti iz treće zemlje u države članice Europske unije isključivo sa fitosanitarnim certifikatom. Biljke i biljne proizvode koji su uneseni bez fitosanitarnog certifikata vlasti će uništiti.