2017. április 25-én Csutora Zsolt helyettes államtitkár úr ünnepélyes keretek között megnyitotta Magyarország harmadik bosznia-hercegovinai tiszteletbeli konzulátusát Tuzlán, és beiktatta Alen Durić tiszteletbeli konzult. A konzuli kerületet Tuzla és Zenica–Doboj kantonok alkotják.

Az ünnepségen helyettes államtitkár úr mellett beszédet mondott Négyesi József nagykövet, Frano Planinić, BiH KüM konzuli helyettes államtitkára, Bego Gutić, Tuzla kanton miniszterelnöke és Jasmin Imamović polgármester. A felszólalók méltatták a két ország közötti, történelmi időkbe visszanyúló kapcsolatokat. Előrelépésként értékelték a tiszteletbeli konzulátus megnyitását, és várakozásukat fejezték ki, hogy az a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokra is élénkítő hatást gyakorol majd. Méltatták Durić úr elköteleze

ttségét, ami a magyar-BiH kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkájában már az elmúlt években is megmutatkozott. Ígéretet tettek arra, munkáját mindenben segíteni fogják.

Négyesi József nagykövet beszédében hangsúlyozta, a tuzlai tiszteletbeli konzulátus létesítésének ténye azt bizonyítja, Magyarország figyelme és jelenléte nemcsak Szarajevó-központú, de egész BiH-re kiterjed. Reményét fejezte ki, Durić úr meghatározó szereplője lesz a tuzlai régióban a magyar ügyek hatékony képviseletének, s nemcsak a magyar állampolgárok érdekeit fogja sikerrel képviselni, de bővíteni fogja a komoly gazdasági potenciállal és turisztikai vonzerővel is bíró tuzlai-zenicai-doboji körzet és Magyarország kapcsolatait.